Merkantil fagdidaktik er udkommet

Savner du inspiration til din undervisning i de merkantile fag? Så kig forbi Merkantll fagdidaktik, som indeholder en lang række inspirerende emner om at undervise i international økonomi, virksomhedsøkonomi, afsætning, erhvervsjura, innovation, erhvervscase og matematik.

Udgivelsen er bygget op i to dele. Den første del af bogen indeholder kapitler med en mere generel tilgang til fagene, nemlig om den merkantile uddannelse i et historisk perspektiv, fagdidaktiske mønstre i de merkantile fag og fagdidaktisk formativ evaluering. Dertil kommer et kapitel om brug af undersøgelser og problemorientering, ligesom der også er et kapital om skriftlighed i de merkantile fag. Den anden del af bogen indeholder et kapitel om fagdidaktikken i hvert af de større økonomifag og faget erhvervsjura. Udgivelsen udkommer som iBog og på papir.


Vis alle nyheder