Orbit B stx - om SI-systemet

På den internationale metrologidag den 20. maj træder nye definitioner af SI-systemets syv basisenheder i kraft.

"1 kg er massen af normalkilogramloddet af platin-iridium. Det findes i Parisforstaden Sèvres."

Sådan har det heddet i generationer. Og det gælder stadig, men kun indtil 20. maj, den internationale metrologidag. Da træder nye definitioner af SI-systemets syv basisenheder i kraft For eksempel defineres basisenhederne kg og kelvin således:

Et kilogram defineres ved, at Planck-konstanten h har værdien

h = 6,26 070 040∙10-34 J∙s.

Enheden kelvin defineres ved, at Boltzmann-konstanten har værdien

kB = 1,380 648 52 ∙1023 J∙K-1

Umiddelbart er definitionerne meget abstrakte, og det er ikke indlysende, hvordan de skal bruges i praksis. Læs om baggrunden, arbejdet med udvikling af de nye definitioner og deres anvendelse i det nye tema om SI i Orbit B stx iBog. Det er skrevet til lærerbrug og vil ikke umiddelbart kunne anvendes til undervisning.


Vis alle nyheder