Sensorer er nu udkommet som iBog®

Sensorer – Anvendt ellære er nu også udkommet som iBog®. Udgivelsen udvider papirbogens 140 sider med meget ekstra materiale og mange muligheder.

Strukturelt er iBogen inddelt i fire overordnede afsnit, der har hvert deres distinkte formål:

 • Afsnit 1 er iBogens indledende del, svarende til indholdet i papirbogen, og dækker det obligatoriske kernestof i emnet elektriske kredsløb.

 • Afsnit 2 fokuserer på microcontroller-serien Arduino. Arduinoer er open-source og voldsomt populære hos såvel hobbyister som på de videregående uddannelser, og kan bruges til alt fra simple sensorprojekter til kontrol af avancerede industrirobotter. Arduinoen programmeres typisk i et C-baseret sprog, og er derfor en fremragende introduktion til en uundværlig og allestedsnærværende familie af programmeringssprog.

 • Afsnit 3 indeholder fire tværfaglige forløb. Forløbene anvender og bygger oven på indholdet i afsnit 1 og 2. Afsnittet er dels velegnet til forløb til hele klasser, men kan uproblematisk anvendes som grundlag for SRO/SRP og selvstudie.

  • Logik og Boolsk algebra (fy/ma)

  • Vekselstrømskredsløb og komplekse tal (fy/ma)

  • Avanceret EV3-programmering (fy/it)

  • The Internet of Things (fy/it).
 • Afsnit 4 indeholder materialer særligt rettet mod SRP inden for emnet elektriske kredsløb. Afsnittet indeholder et indledende kapitel, der introducerer det matematiske fundament for arbejde med elektriske kredsløb på et højere plan. Der introduceres til den grundlæggende idé bag lineære transformationer, og gennem denne linse introduceres Laplace- og Fouriertransformationerne, mens de samtidigt relateres til kendt stof i form af almindelige integraler og differentialer. Dernæst følger to konkrete oplæg til emner i form af et kapitel om RLC-kredsløb, samt et kapitel om design af analoge filtre.

Udgivelsen er rettet særligt mod at opfylde den nye reforms krav til fordringen af elevernes selvstændige og innovative projektarbejde. Bogen dækker hele kernestoffet inden for emnet elektriske kredsløb, og er både velegnet som grundlag for fælles klasseforløb, selvstudie, og som opslagsværk.

Figur 4.1
Arduino UNO R3 Boardet
Foto: Bash Baha Saaid

Udgivelsen udbygger det eksisterende indhold i papirbogen med diverse former for supplerende materiale. Der er materiale af praktisk karakter, og der er historisk materiale, der understøtter forfatternes mål om, at eleverne får en forståelse af hvordan vi ved noget, og ikke bare hvad vi ved. Endeligt er der materiale, der primært er rettet mod at give ekstra udfordringer til de dygtigste elever; noget af dette trækker på forfatternes egne ingeniørfaglige baggrunde, og er derfor særligt velegnet til teknisk interesserede elever.

Lærerområdet i iBogen

Som Pluslærer har du adgang til materialer henvendt til læreren.

Her finder du forslag til forløbsbeskrivelser og yderligere supplerende materialer.

Nytænkende gymnasielærere modtager undervisningspris fra Novo Nordisk Fonden

Pia Møller Jensen, medforfatter til Sensorer, modtog i april 2019 Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris sammen med sin kollega Jesper Melchjorsen.

Læs mere på Novo Nordisk Fondens hjemmeside


Vis alle nyheder