iBog til NV eller temaforløb i fysik, kemi, biologi og naturgeografi

Global opvarmning kan anvendes som grundbog i NV eller til flerfaglige forløb - fx i forbindelse med SRO - i to eller flere af fagene fysik, kemi, biologi og naturgeografi.

Global opvarmning er en iBog® til de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser og indeholder emner fra de naturvidenskabelige fag.

Global opvarmning lægger op til, at eleverne skal lære de arbejdsmetoder at kende, der anvendes inden for de naturvidenskabelige fag og indse betydningen af at kende til og forstå naturvidenskabelig tankegang.

Med den globale opvarmning som det overordnede emne er iBogen inddelt i fire temaer:

  • Tegn på klimaændringer
  • Drivhuseffekten
  • Transport
  • Energiforbrug

Til hvert tema hører en række opgaver af forskellig sværhedsgrad. Desuden er der forklarende/uddybende videoer, interaktive opgaver samt arbejdsark og øvelsesvejledninger til download.


Vis alle nyheder