Hvorfor ny definition af et kilogram? – iForløb til fysik

Et undervisningsforløb til fysik på A- eller B-niveau. Kan også anvendes på C-niveau. Forløbet kan afvikles på ca. 2 moduler á 90 minutter.

Enheden kilogram skal defineres på en ny måde. Det blev besluttet på et møde i det internationale kontor for mål og vægt (BIPM) d. 16. november 2018.

Det giver en mulighed for i fysikundervisningen at sætte fokus på måleenheder og hvordan disse er defineret:

  • Hvordan kan man overhovedet definere en måleenhed, som er en forudsætning for at kunne måle massen af alt muligt?
  • Hvad er SI-systemet? Hvordan hænger SI-enhederne sammen? og hvorfor er det smart at bruge SI-enheder?
  • Hvorfor er der behov for en ny definition?
  • Hvorfor er det vigtigt?

Dette lille iForløb handler om disse spørgsmål.

Dette iForløb anvender indhold fra iBogen:


Vis alle nyheder