MAT A3 stx er på vej

- se de nye afsnit om funktioner af to variable og vektorfunktioner.

Forfatterne er ved at lægge sidste hånd på bind 3 i serien af grundbøger til matematik på A-niveau.

Du kan allerede nu se, hvordan de nye emner i læreplan 2017 formidles. Se fx:

I slutningen af kapitlerne er der fordybelsesafsnit, hvor eleverne selvstændigt kan udforske matematiske emner. Fordybelseafsnittene kan bruges til at træne den nye del af skriftlig eksamen, hvor der indgår forberedelsesmateriale - eller man kan bruge dem som grundlag for projektarbejde.

MAT A3 stx iBog® udbygges op til udgivelsen med animationer, interaktiviteter og afsnitstests, der understøtter elevernes arbejde med de matematiske emner.

Til brug sammen med MAT A3 stx udgiver vi opgavesamlingen MAT A3 stx opgaver.


Vis alle nyheder