Bølger, lyd og lys – iForløb til fysik

Et undervisningsforløb til fysik på C-niveau. Kan også anvendes på B- og A-niveau. Forløbet kan afvikles på ca. 5 moduler á 90 minutter.

Udfordr dine fysikelevers eksperimentelle kompetencer og formidlingskompetencer med et mini-forløb om bølger, hvor eleverne arbejder som forskere og

  • arbejder i grupper med forskellige problemstillinger
  • formidler deres resultater både skriftligt (artikel) og mundtligt (mini-konference)
  • er referees på hinandens artikel-udkast
  • bliver bedømt både på egen formidling og på deres feedback til andre grupper.

Forløbet afsluttes med en "eksperimentel prøve", hvor grupperne skal anvende viden og forsker-kompetencer opnået i forløbet til at løse en ukendt eksperimentel udfordring.

Dette iForløb anvender indhold fra iBogen:


Vis alle nyheder