Energipolitik

Helle Goths Energipolitik er udkommet både som iBog og på tryk.

Energipolitik – En introduktion til dansk energipolitik til samfundsfag.

Det handler om klima, det handler om forsyningssikkerhed, og det handler om at gå fra total olieafhængighed til at trække på en vifte af andre energiformer.

Energipolitik fortæller historien om, hvordan vores moderne samfund bygger på fossile brændstoffer - og hvad det betyder for bl.a. klimaet.

Danmarks opblomstring fra fattigt landbrugssamfund til rigt informationssamfund er sket med fossile brændsler. Energipolitik beskæftiger sig med, hvordan den udvikling er sket, og hvordan den totale afhængighed af olie i 1970’erne førte til et helt nyt syn på energi.

Helle Goth giver i sin bog Energipolitiket tværsnit af dansk energipolitik siden oliekrisen i 1973. Det er opmuntrende læsning, fordi Danmark faktisk har rykket sig i den mellemliggende periode. Fokus var i første omgang forsyningssikkerhed, men i de senere år er hensynet til klimaproblematikken kommet til at fylde mere.

Det er altså ikke sort i sort det hele. Den danske vindmøllebranche er en succeshistorie både kommercielt og erhvervspolitisk.

Energipolitik rummer også finurlige sammenligninger af energi i hverdagen: Hvor mange liter vand kan man fx koge i stedet for at dele en 60 sekunders video med 333 venner på Facebook? Eller streame Netflix i en time i hd-kvailitet? (de rigtige svar er 4 og 8 liter).


Vis alle nyheder