Erhvervsøkonomi bliver til Virksomhedsøkonomi

Ny bekendtgørelse til erhvervsuddannelserne

Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX – Grundbog til faget Virksomhedsøkonomi på niveau F-C til EUD/EUX.

Primo maj blev der udstedt ny bekendtgørelse for grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne med ikrafttræden 1. august 2019.

Faget Erhvervsøkonomi er ændret til Virksomhedsøkonomi.

Vi er i fuld gang med at tænke tanker og udvikle materiale, så det spejler de nye faglige mål. Følg udviklingsprocessen på: Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX.

Bag udgivelsen står erfarne forfatter- og redaktørkræfter:

  • Lars Rye
  • Henrik Højmark
  • Birgitte Schou

Til 15. august vil de første 3 kapitler være klar til at tage i brug. De efterfølgende kapitler tilføjes løbende. Materialet udgives i sin fulde form 1. oktober 2019.


Vis alle nyheder