Samfundsfag B tager form

Ole Hedegaard Jensens nye bog Samfundsfag B er ved at tage form. Der mangler stadig et par kapitler såvel som en del illustrationer, men du kan allerede nu bladre i udgivelsen og danne dig et indtryk af den.

Samfundsfag B (Læreplan 2017) – Samfundsfag B er en grundbog til ungdomsuddannelserne med kernestof, temaer og opgaver.

Samfundsfag B er en ny grundbog til ungdomsuddannelserne. Bogen består af otte teorikapitler samt fire temakapitler (kap. 9-12).

Bogen kan bruges på studieretningshold på stx, men er navnlig skrevet med henblik på valghold, herunder fagpakkehold på hf. Valghold og fagpakkehold er kendetegnet ved at eleverne enten læser samfundsfag c sideløbende med samfundsfag B (hf) eller har haft et års pause, siden de læste samfundsfag c (3.g-elever på stx). Bogen kræver derfor ikke nogen faglige forudsætninger, men indeholder alt kernestof på både c- og b-niveau.

Undervisningen i samfundsfag B er typisk organiseret som temaforløb og projektforløb på tværs af hovedområderne sociologi, politik og økonomi. Kapitel 9-12 er særligt velegnede til projektforløb og kan bruges i forbindelse med fagpakkerne på hf.


Vis alle nyheder