Sociologiske steder

Ny udgivelse til samfundsfag skal inspirere gymnasieelever til at anvende sociologisk teori og metode på den virkelighed, de møder i deres liv.

Sociologiske steder – En grundbog i sociologi til gymnasiet, men kan også bruges som temabog i forbindelse med forløb i undervisningen eller til skriftlige opgaver.

Skolen, fitnesscenteret, lufthavnen og fængslet er alle fyldt med sociologiske perspektiver. Lufthavnen konkretiserer globaliseringens mange ansigter, og i fængslet bliver samfundets disciplinering af borgerne virkelighedsnær. I skolen møder vi den sekundære socialisering, og fitnesscenteret udstråler selvrealisering og de skiftende kropskulturer i samfundet. I denne nye udgivelse tager forfatterne Rune Valentin Gregersen og Johannes Andersen udgangspunkt i 10 udvalgte steders særlige sociologi.

Visionen med udgivelsen er at inspirere gymnasieelever til at anvende sociologisk teori og metode på den virkelighed, de møder i deres liv. Det handler om, at sociologiske pointer ikke blot skal gennemgås i et klasselokale, men skal opleves i virkeligheden. Derfor indeholder udgivelsen også 360-graders videoer, der udfolder de forskellige steder og deres sociologiske liv, se eksempelvis her en cykeltur gennem Aarhus.

Se også afsnittet “Feltarbejdet – en guideline”, hvor den erfarne antropolog Jakob Arler giver tips og tricks til at observere og indgå i forskellige felter.


Vis alle nyheder