Særtryk af iBogen NaturgeografiGrundbogen C sendt ud til alle skoler

Alle stx- og hf-skoler har modtaget et prøvetryk af NaturgeografiGrundbogen C, så lærere i naturgeografi og geografi kan få et indtryk af mulighederne med denne iBog.

I særtrykket kan du læse kapitlerne om Jordskælv samt Oliereserver og samfundet. Og du kan se et eksempel på en problemstilling Hvordan kan vi mindske fremtidens klimaændringer? samt et uddrag om Forsøg feltardejde og hypoteser fra kapitlet om naturgeografis arbejdsformer og eksamen.

Særtykket viser, hvor der indgår videoer og interaktiviteter, men for at afvikle dem, skal du selvfølgelig ind i iBogen naturgeografigrundbogenc.systime.dk

Herunder kan du se en lille video, hvor medforfatter Jan Winther Jørgensen fortæller om iBogen.

Skulle I mod forventning ikke have modtaget et eksemplar af dette særtryk på din skole, så kontakt os, og vi vil sende et eksemplar til jer.


Vis alle nyheder