Isis Kemi A (Læreplan 2017) klar som iBog

Isis Kemi A dækker sammen med Isis Kemi C og Isis Kemi B kernestoffet på de gymnasiale uddannelsers A-niveau.

iBogen er opdelt i fem kapitler: Termodynamik, Spektroskopi, NMR-spektroskopi, Reaktionskinetik samt Elektricitet og kemi.

Hvert kapitel er igen opdelt i en række afsnit, og til hvert af disse er der opgaver af forskellig sværhedsgrad. Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over de vigtigste begreber og en liste over, hvad man skal kunne, når man er færdig med kapitlet.

Med Isis Kemi A er der mulighed for at arbejde både systematisk og tematisk.

I iBogen er der også adgang til interaktive opgaver, arbejdsark, øvelsesvejledninger og facitter til opgaverne.

Papirbogen Isis Kemi A udkommer sommer 2019.

Bemærk, at ved køb af licens til Isis Kemi A medfølger licens til Isis Kemi C og Isis Kemi B.


Vis alle nyheder