Ny 2019-udgave af Verden efter 1914 – i dansk perspektiv iBog®

Verden efter 1914 – i dansk perspektiv iBog® er klar i en ny og opdateret 2019-udgave med flere interaktiviteter, tidslinjer og andet godt til historieundervisningen.

Verden efter 1914 er en moderne verdenshistorie bestående af en række kronologisk ordnede, emneorienterede kapitler, der diskuterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes historie.

Den populære grundbog er nu klar i en ny og revideret udgave med en række spændende udvidelser:

Hvert kapitel er forsynet med en problematiserende indledning, arbejdsspørgsmål samt en lang række citater og illustrationer, der giver mulighed for en analytisk tilgang i undervisningen. Til de enkelte kapitler er der supplerende materiale i form af tekster, billeder, videoklip mm. Hertil kommer en række interviews med fremtrædende historikere og iagttagere, se fx Benedict Anderson om europæisk identitet og Uffe Ellemann-Jensen om Europa.

Til Pluslærere er der vejledning til kontrafaktspil og forslag til undervisningsforløb, fx

God fornøjelse!

En opdateret 4. udgave af den trykte bog forventes klar medio juni.


Vis alle nyheder