Nye kreative øvelser til dansk

Kære danskkollega, Kreative produktioner i dansk er opdateret med otte nye øvelser, der giver eleverne mulighed for at udtrykke sig selv, deres syn på verden og dens udfordringer.

Se fx øvelsen Protestsange, der giver eleverne stemme og rum til at pege på de udfordringer, som de synes truer verden og deres ungdomsliv.

Eksempel på elevproduktion:

Danmark er ikke kun din دنمارك ليست لك وحدك
Had skal ikke være din medicin الكراهية لن تكون دوائك
Alt hvad de gør er at bygge grænser كل ما يفعلونه من بناء الحدود
De siger, murer er vores frelser ينقذون انفسهم بالجدران و السدود …...

Produktion af eleverne Eskild og Marwa.

Bogens øvelser har således stadig fokus på samarbejde, kreativitet og sprogets kraft, og samtidig er hensigten med øvelserne, at det produktive skal kvalificere elevernes receptive kompetencer. Eleverne skal blive bedre tekstlæsere.

Bogens nye øvelser er bygget op omkring samme struktur som de andre. Udgangspunktet er, at elevernes kreativitet genereres inden for tydelige og veldefinerede benspænd, som rammesættes af opgaven og af dig. Du guides af en udførlig lærervejledning.

I udvidelsen er der taget højde for at dække store dele af kernestoffet; herunder kanonforfatterne og perspektiverne i dansk. De nye øvelser er derfor:

Øvelser til litteratur

Øvelser til litteraturhistorie

Øvelser til film og medier

Øvelser til temaer

Vi ønsker dig god fornøjelse med at sætte rammer for elevernes kreative udfoldelse i dansk.

Venlig hilsen
Maibrit og Soffy


Vis alle nyheder