Ny grundbog til billedkunst

Til skolestart er de første kapitler fra Kunstens stemmer klar til undervisningsbrug. Udgivelsen er en ambitiøs og nytænkende grundbog til billedkunst, som giver et nuanceret billede af kunst og visuel kultur.

Ud over traditionelle forfatterstemmer giver Kunstens stemmer ordet til kunstnere, elever, museer, gallerister og kunstsamlere.

Udgivelsens opbygning

Kapitlet Metoder går i dybden med de tre gængse analysemetoder i faget: form-, betydning- og kunsthistorisk analyse.

De følgende kapitler beskæftiger sig med temaerne:

  • Landskabet
  • Kroppen
  • Byen
  • Visuelle tegn
  • Samlermani
  • Fejlens æstetik

Hvert kapitel har ensartet struktur og fokus på temaet i vores samtid, dets form, betydning, kunsthistorien, den skabende proces, temaet belyst i udstillings- eller samleroptik.

Kapitlet Portfolio hjælper eleverne til at skabe overblik over egen læring, og det sætter dem i stand til at forklare og formidle, hvad de har lært, men også i slutningen af hvert kapitel ligger en portfoliotjekliste klar med forslag til, hvad man kan lægge i portfolien.

Vi har desuden udviklet forskellige interaktive øvelser og billedbaser, se for eksempel den overordnede kunsthistoriske tidslinje: Kroppens kunsthistorie, hvor du finder periodeoversigter med nøgleord og værkeksempler.

‘Kroppen’ tager form – kig os over skulderen

Tegneholdet, Egaa Gymnasium, Moving Paper, 2018. Kul og blæk på papir. 250 x 230 cm.
Foto: Lise Mark

Allerede nu kan du se nærmere på kapitlet Kroppen. Fx kan du:

Kapitlet er under udvikling, men det rummer allerede en del indhold. Skriv gerne til os med idéer og ønsker.

En hyldest til kunstens mangfoldighed

Kunstens stemmer hylder kunstens mangfoldighed og tegner et kalejdoskopisk billede, hvor elever og lærere både kan gå på tværs gennem bogens temaer og på langs gennem de enkelte stemmer, som fortæller om kunsten.

  • Hør fx Jesper Elg fra V1 Gallery fortælle om at eje et kunstgalleri og om sin passion for kunst og ikke mindst for at udbrede kunsten til de mange.
  • Eller kom på besøg hos kunstsamler filantrop og mæcen Ole Faarup.
  • I kan også se filmsekvenser og interviews med elever, der arbejder med temaer og reflekterer over deres praksis.

Ung kunst er vigtig kunst

Kunstens stemmer koncentrerer sig især om den nutidige kunst og visuelle kultur, og ved at gå tilbage i kunsthistorien trækkes linjer til nutiden, som forklarer, hvorfor kunsten og den visuelle ser ud, som den gør i dag.

Denne grundbog dækker kernestoffet, og udførlige metodeafsnit klæder eleverne på til at kunne skrive en metodebevidst SRP.

Lise Mark underviser normalt i billedkunst på Egaa Gymnasium.


Vis alle nyheder