Nyt om 'Litteraturhistorien – på langs og på tværs'

Vi sommeropdaterer med et nyt kapitel 8 og giver bogen en generel overhaling.

Vi er i fuld gang med at opdatere kapitel 8 (om litteraturen i det 21. århundrede). Siden vores sidste udgave af ’Litteraturhistorien - på langs og på tværs’ (2014) er der kommet nye forfattere til – og nye temaer på banen i dansk litteratur. Kapitel 8 bliver derfor gennemskrevet – og suppleret med eksempler fra litterære værker fra de seneste år. Ændringerne i kapitlet vil træde i kraft i juli måned, altså efter afslutningen af skoleåret – og inden det nye skoleår starter. Det vil stadig være muligt at tilgå det nuværende kapitel 8 i det kommende skoleår, hvis man allerede har brugt kapitlet i sin undervisning og ønsker at bruge det til eksamen næste år.

I samme omgang som vi lancerer det nye kapitel 8, giver vi hele bogen en gennemlæsning. Vores fokuspunkter er:

  • om noget skal skæres væk
  • om noget skal omformuleres
  • om nye forfattere og pointer skal komme til
  • om de enkelte perioders perspektiveringer til i dag skal udvides
  • om vi skal supplere arbejdsspørgsmålene i slutningen af hvert kapitel med forslag til skriftlige øvelser og opgaver til eleverne.

Hvis du har input, kommentarer eller forslag til disse punkter (eller andre), er du meget velkommen til at give lyd i løbet af juni.

Husk, at ibogen ’Litteraturhistorien – på langs og på tværs’ indeholder 38 tekster fra middelalderen og frem – med tilhørende introduktioner og arbejdsspørgsmål. Disse tekster kan anvendes i undervisningen – men kan også bruges som eksamenstekster, hvis du mangler et par tekster, og ikke allerede har brugt dem i undervisningen. Teksterne kan tilgås i pdf-format.

Mvh Barbara Kjær-Hansen og Peter Kennebo


Vis alle nyheder