Sommeropdatering af IT til EUD/EUX

Forfattergruppen opdaterer udgivelsen med caseopgaver til JYSK og med flere videoopgaver til skolestart. Fremadrettet bruges ressourcerne på det nye fag: Erhvervsinformatik.

En gennemgang af den nye læreplan og vejledning viser, at der ikke er sket ændringer i faget, der kræver de store tilpasninger i materialet.

Vi tilføjer dog til skolestart JYSK-caseopgaver og et par videoopgaver, der kan sikre det praksisnære, brancherelaterede og multimodale indhold.

Bemærk, at faget Informationsteknlogi er under udfasning og ikke vil indgå som grundfag fra 1. august 2020.

Faget erstattes af Erhvervsinformatik. Vi har taget første spadestik til at søsætte projekt og udgivelse til det nye fag. Udgivelsen udkommer august 2020.


Vis alle nyheder