Projektledelse får ekstra fokus i Organisation

Det nye indhold bringer bl.a. disse spørgsmål i spil: Hvad er et projekt? Hvem er projektets interessenter, og hvilke roller har de? Hvad er projektets formål, mål, tidsramme og ressourcer? Hvilke projektstyringsværktøjer kan anvendes? Hvordan ledes innovative processer?

Ny læreplan til erhvervsuddannelserne træder i kraft august 2019. Blandt de vigtigste ændringer i faget organisation er et øget fokus på projektledelse. Udgivelsen dækker selvfølgelig fortsat gældende læreplan på HHX.
Det gælder projektledelse i forhold til teams, ledelse og organisering af projekter samt projektledelse af innovationstiltag.

Desuden indgår der et par nye opgaver med omdrejningspunktet projektledelse.

Kernestoffet projektledelse er selvfølgelig oplagt i projektsammenhæng.

Lidt bonusinfo:


Vis alle nyheder