iSamf bliver sommerfit

Ny læreplan motiverer til nyt indhold. Vi tilføjer en update om det politiske landskab, sociologiske forklaringsmodeller, arbejdsmarkedspolitik og sætter øget fokus på teknologi.

iSamf - eud/eux – Tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder – politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedet.

Forfatter- og redaktørgruppen har nærstuderet den nye læreplan, der træder i kraft til august.

iSamf vil fra 15. august 2019 også rumme:

  • afsnit, indhold og data omkring det politiske landskab efter et år med såvel valg til Folketinget som Europa-Parlamentet
  • nyt indhold - herunder statistik og grafiske afbildninger - om temaet: Arbejdsmarkedspolitik
  • en uddybning af emnet sociologi - fremadrettet også med sociologiske forklaringsmodeller
  • vinkler på den teknologiske udvikling - herunder digitalisering - og betydningen for økonomi, politik og arbejdsmarked.

De aktuelle problemstillinger opdateres løbende. Senest er tilføjet et forløb med titlen FNs Verdensmål.


Vis alle nyheder