Vi sætter FN’s 17 Verdensmål på dagsordenen

Videnskabsmænd har længe råbt højt. Politikere, debattører og erhvervsledere taler også med stadigt højere stemmer om mere bevidsthed omkring et ansvarligt og bæredygtigt liv. Og organisationer er begyndt at skrive FN’s 17 Verdensmål ind i deres værdigrundlag. Også på forlaget Systime er grøn omstilling på agendaen.
iStockphoto.com/RomoloTavani

Skal vi gøre alvor af at omstille til vedvarende energi, stoppe spild af ressourcer og fordele rigdom og rettigheder ligeligt, så kræver det langt mere end store ord. Det kræver gennemgribende strukturelle og kulturelle ændringer. Og vi bør begynde med os selv.

“Verdensmålene er et budskab om og en vej til mere værdighed for alle mennesker på jorden. Skal de blive til virkelighed, skal alle bidrage”, siger Steen Hildebrandt, som er formand for 2030-panelet og forfatter til udgivelsen Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring.

Med andre ord skal alle mobiliseres, og ifølge FN’s tidligere generalsekretær Ban-Ki-Moon er det langt hen ad vejen erhvervslivet, der skal drive bæredygtighed frem.

Business is a vital partner in achieving the Sustainable Development Goals. Companies can contribute through their core activities, and we ask companies everywhere to assess their impact, set ambitious goals and communicate transparently about the results

Ban Ki-moon, tidligere generalsekretær i FN

Også på Systime har vi øjnene rettet mod FN’s 17 Verdensmål. Som undervisningsforlag er vi naturligvis dybt dedikerede til mål nr. 4 - Kvalitetsuddannelse. Foruden vores kerneområde, at udvikle verdens bedste undervisningsmateriale til unge mennesker, forsøger vi at vidensdele og skabe brugerdreven innovation og gennemsigtighed ved at inddrage elever, lærere og en vifte af unge talenter i vores arbejde. Se bl.a reportagen Fem talenter giver Systime et kreativt pust.

Mindre CO2 med iBøger
En god uddannelse er afgørende for en bæredygtig udvikling, men mål nr. 13 Klimaindsats er måske nok det mest presserende mål at indfri. Og her har bogbranchen traditionelt været en tung synder på vægtskålen med udledning af CO2 og kemiske stoffer fra trykkerierne.

Men heldigvis har udviklingen været med os. Elever og lærere efterspørger i tiltagende grad digitale undervisningsmidler som iBøger, der udleder betydeligt mindre CO2 end papirbøger. Så når vi i stigende grad sælger iBøger frem for papirbøger, så gavner det miljøet. Faktisk viser en undersøgelse, at produktion og brug af papirbøger udleder op til fem gange mere CO2 end produktion og brug af iBøger.

Siden vi startede med at producere iBøger tilbage i 2009 er salget af papirbøger faldet markant og udgør i dag kun ⅓ af vores samlede omsætning. Og dét pynter på vores CO2 regnskab.

Sorte tal på det grønne regnskab
Nogle lærere og elever foretrække bøger af papir, så det producerer vi naturligvis stadigvæk, men den måde, vi gør det på, er langt mere miljøvenlig end den produktionsform, vi brugte tidligere. I august 2016 gik vi nemlig fra at trykke bøger til lager til at trykke Book on Demand.

Og det var enorme oplag af bøger, vi trykte tidligere, for jo større oplag, jo billigere stykpris. Enorme tårne af bøger kunne i månedsvis, for ikke at sige årevis, stå opmagasinerede på store lagre. Bøgerne blev løbende sendt fra lageret, når ordrer fra skolerne tikkede ind. Og de bøger, der ikke blev solgt, blev slet og ret makuleret.

I dag trykker vi ikke længere til store lagre. Vi trykker begrænsede oplag, lige så længe bøgerne sælger. På den måde trykker vi kun det antal bøger, vi har brug for; vi har intet spild af ressourcer og intet lager, der optager unødig plads. Det giver sorte tal i det grønne regnskab.

Produktion og brug af iBøger® udleder betydeligt mindre CO2 end produktionen og brug af papirbøger.

iStockphoto.com/horstgerlach

Miljøvenlig bogproduktion – Systime trykker kun, hvad vi sælger. Intet spild.

iStockphoto.com/pixbox77

Systime bor i et lavenergihus bygget efter tidens mest energi- og miljøvenlige principper.

iStockphoto.com/Rawpixel

Grønt kontor, kost og bootcamp
Et virkeligt fald i vores CO2 regnskab oplevede vi, da vi for tre år siden flyttede fra en gammel og energimæssigt utidssvarende bygning til et topmoderne lavenergihus, der er bygget efter tidens mest miljø- og energivenlige principper. Der er solceller på taget og energiglas i vinduerne. Lys, luft og varme reguleres automatisk og systemet sørger for at overskudsvarme genbruges i køligere perioder.

Også i det daglige forsøger vi at tænke grønt og bæredygtigt. For eksempel er vores frokostordning grøn og lokal. Og energien og humøret holder vi højt, når vi to gange om ugen holder bootcamp i det fri.

Verdensmålene i klassen
De følgende sider har vi dedikeret til bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. Vi har talt med Mads Strarup, der er vicerektor på Københavns åbne Gymnasium, der i artiklen på næste side fortæller, hvordan skolen, lærerne og eleverne arbejder med bæredygtighed. Vi har også talt med den bæredygtige skoles frontkæmper, Bodil Blem Bidstrup, som er lektor på Espergærde Gymnasium. Her er bæredygtighed en væsentlig del af skolens DNA.

Hvis du vil arbejde med FN’s Verdensmål i dit fag, så har vi på side xx udvalgt en række udgivelser, der peger ned i nogle af målene.

FN’S VERDENSMÅL

FN’s 17 Verdensmål, der blev vedtaget af verdens 193 lande for at sikre en bæredygtig udvikling, har deadline i 2030. Hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at nå dertil, kræver det en gennemgribende indsats.

2030-netværket er et verdensmålssamarbejde på tværs af partierne på Christiansborg. Netværket nedsatte i juni 2017 2030-panelet. Panelet er politisk uafhængigt og består af 22 medlemmer. Panelets formand er Steen Hildebrandt.

Gå på sysTIMES.dk og søg på ”Verdensmålene”, hvis du har lyst til at læse Steen Hildebrandts essay Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring. Direkte link her.


Vis alle nyheder