Økonomisk grundforløb er klar til skolestart

Holdet bag Økonomisk grundforløb har opdateret satser for fx skat og SU – det griber ind i opgaver, vejledende løsninger, figurer og den interaktive skatteberegner. Det hele er nu på plads, så materialet er klar til et nyt rykind til august 2019.

Økonomisk grundforløb – Materialet introducerer eleverne for økonomiske begreber og lærer dem at tænke økonomisk.

Økonomisk grundforløb er et appetitligt materiale, som hjælper eleverne til at tilegne sig (privat)økonomisk dannelse.
Der er skruet op for det visuelle, så teksten er relativt kort.

Alle kapitler indeholder:

  • Faktabokse
  • Læsemål: Efter dette kapitel skal du kunne…
  • Opsummering.

Se også lærervejledningen, som bl.a. beskriver, hvordan man kan gribe undervisningen an, alt efter om man vælger klassebaseret eller PBL-baseret undervisning. Forfatterne har også leveret deres bud på et forslag til timeforbrug.


Vis alle nyheder