Flere kapitler i den nye Orbit A htx

Nu kan du kigge ind i fire af kernestofkapitlerne og følge med, mens forfatterne færdiggør den nye Orbit A htx (Læreplan 2017): Mekanik, Elektriske felter, Termodynamiske processer og Termodynamiske maskiner.

Orbit A htx bygger videre på Orbit B htx/eux, og er skrevet efter samme principper. Disse to titler dækker tilsammen kernestoffet i fysik på A-niveau i htx.

De første 5 kapitler hører til kernestoffet og danner dermed baggrund for bl.a. den skriftlige eksamen (klik på links for at se de næsten færdige kapitler):

Indenfor hvert af ovenstående kapitler er strukturen ens. Alle kapitler starter med et “HUSK”-afsnit, hvor de centrale formler eller hovedsætninger er formuleret. Derefter et meget kort teoriafsnit efterfulgt af eksempler, opgaver, simulationer og supplerende stof, som er lagt i udfoldelige bokse.

Herudover indeholder bogen 7 valgemnekapitler:

  • Magnetisme
  • Kernefysik
  • Astronomi
  • Materialefysik
  • Halvledere
  • Relativitetsteori
  • Impuls og impulsmoment

Hvert af disse valgemner kan, som navnet siger, danne grundlag for et valgemne. Men man kan også vælge blot at inddrage dele som supplement til sin øvrige undervisning. Valgemnekapitlerne egner sig også godt som inspiration for elevens arbejde med studieområdeprojektet.
Valgemnekapitlerne er formuleret, så eleverne kan læse dem, så snart de har de fysikfaglige forudsætninger – eventuelt allerede på 2. htx.

iBogen er udstyret med CAS-værktøj, lommeregner og periodesystem med fysisk/kemiske data for grundstofferne.


Vis alle nyheder