Opdateringer af Kultur på arbejde iBog®

Kultur på arbejde iBog® er nu opdateret med nye arbejdscases og nye undervisningsvejledninger.

Nye arbejdscases
Der er blevet tilføjet to nye arbejdscases til Kultur på arbejde. Begge cases bygger på interviews foretaget i løbet af vinteren og foråret 2019.

  • Casen 'Fra Sorø til Shanghai' er et interview med Jørgen Skjøde fra virksomheden ZSI og omhandler Jørgens mange års erfaringer med forskelle og ligheder mellem dansk og kinesisk kultur og forretningsførelse.
  • Casen 'The Madrid Way' er baseret på interviews med Helga Andersen, der gennem de seneste otte år har haft forskellige ledende stillinger hos Novo Nordisk i Madrid, og som har gjort sig erfaringer med kulturforskelle i danske og spanske virksomheder.

Begge cases er udstyret med tilhørende arbejdsspørgsmål og arbejdsopgaver.
Herudover er der gennem de seneste par år blevet tilføjet en række engelsksprogede cases til udgivelsen; baseret på originale artikler fra engelsksprogede medier. Disse cases kan benyttes til at tilføre faget en engelsk sprogdimension.

Nye undervisningsvejledninger
Som del af den nyeste gymnasiereform er der kommet enkelte ændringer i læreplanerne for kulturforståelsesfaget.
Som følge heraf er afsnittet 'Ideer til undervisningen (Læreplan 2017)' blevet opdateret. Der er tilføjet nye forslag til, hvordan bogens forskellige kapitler kan benyttes i arbejdet med faglige mål og kernestof i henholdsvis kulturforståelse B og kulturforståelse C.


Vis alle nyheder