Brug Kultur på arbejde i forbindelse med SO-forløb

Kultur på arbejde er et oplagt valg, når der arbejdes tværfagligt i forbindelse med SO-forløb. Udgivelsen fokuserer på forskellige aspekter af kulturanalyse, globalisering og identitet. Herudover har de fleste kapitler og arbejdscases en merkantil vinkel, som gør dem særligt velegnede og relevante til tværfaglig undervisning og projektarbejde på handelsgymnasier.

Kultur på arbejde kan f.eks. benyttes på følgende måder i forbindelse med SO:

  • Et forløb med fokus på globalisering kan tage udgangspunk i (eller relateres til) Kapitel 9: Nationer, Brands og kultur, som behandler forholdet mellem national kultur og nation branding. I kapitlet behandles omverdenens opfattelse af Danmark, Storbritannien og USA som nationale brands, og der sættes spørgsmålstegn ved om det overhovedet giver mening at markedsføre et land og befolkning som ét sammenhængende brand.

Læs mere om Kultur på arbejde i forbindelse med SO under Forslag til brug af Kultur på arbejde i forbindelse med Studieområdet (SO) og Studieområdeprojekt (SOP).


Vis alle nyheder