Eleverne bidrager til iBog® i samfundsfag

Ny udgivelse til samfaundsfag placerer sig i øjenhøjde med eleverne. Bl.a. har eleverne været med til at bestemme hvilke steder og hvilke opgaver, iBogen skal indeholde. En bog der har manglet, siger en af forfatterne, der i september er moderator på et arrangement, hvor lærere og elever inviteres til at diskutere, hvad der kendetegner den gode by.

Steder påvirker mennesker, og mennesker interagerer forskelligt afhængig af det sted, de befinder sig. Ny udgivelse til samfundsfag tager eleverne med ud i virkeligheden og sætter fordomme og forventninger i spil. Sociologiske steder anvender kernestoffet på den hverdag, som eleverne er en del af.

Vi har vendt den sædvanlige tilgang til sociologiundervisningen på hovedet og tager udgangspunkt i de steder, eleverne kender – både de hverdagsnære som fx fitnesscenteret og bussen og de fjerne som fx fængslet”, fortælle Rune Valentin Gregersen, der sammen med Johannes Andersen, er forfatter til Sociologiske steder.

Pointen er ifølge forfatterne at få eleverne til at reflektere over og forstå, hvordan mennesker agerer i sociale fællesskaber på forskellige steder, hvordan stedet påvirker mennesker, og hvordan mennesker opfører sig ud fra det sted, de normer og de regler, der gælder. Det sker med udgangspunkt i en metodisk vinkel, der sikrer en vis form for systematik i observationerne.

Ud i virkeligheden
Sociologiske steder indeholder både interaktiviteter, animationer og 360 graders videoer til Google Cardboard. Så kommer eleverne ikke helt ud i virkeligheden, er der masser af muligheder for, at virkeligheden kan komme ind i klasselokalet. Eleverne kommer fx bag murene på et fængsel og til folkemøde på Bornholm.

Ambitionen er naturligvis, at eleverne skal ud i virkeligheden, men iBogen kan noget særligt i forhold til virkeligheden, så det er oplagt at udnytte det,” fortæller Rune Valentin Gregersen.

En bog i øjenhøjde med eleverne
Som fagperson skal læreren naturligvis videreformidle sin viden til eleverne. På den anden side ved eleverne bedst, hvordan de får mest ud af en undervisningssituation. Af den grund bad de to forfattere en klasse fra Egå Gymnasium om at komme med forslag til opgaver under de forskellige kapitler.

“Vi tror på, at kvaliteten bliver højere, når brugerne inddrages og får lov at bidrage”, siger Rune Valentin Gregersen.

I efteråret inviterer Den Gamle By i Aarhus lærere og elever til debatdag om den gode by. Der er inviteret en lang række oplægsholdere og debattører, som eleverne får mulighed for at debattere med. Forfatter til Sociologiske steder Rune Valentin Gregersen er moderator. Alle deltagende lærere får licens til udgivelsen Sociologiske Steder iBog®.

Om forfatterne
Johannes Andersen, lektor emeritus i politologi ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet.

Rune Valentin Gregersen, lektor i dansk og samfundsfag på Egå Gymnasium.


Vis alle nyheder