USF – snart også med detail og handel i ét

Nye bekendtgørelser træder i kraft fra skolestart 2019. Detailhandelsuddannelsen og Handelsuddannelsen får identiske overgangskrav.

Udover at detail og handel samles i ét, har vi noteret os:

 • At der er kommet nye specialer til på begge uddannelser, hvilket selvfølgelig får opmærksomhed i udgivelsesplanerne. Se fx den nye bekendtgørelse om Handelsuddannelsen med specialer
 • At grundforløbet for en stx/hf/htx-elev afkortes til 5 uger, og at en hhx-elev nu får fuld merit.

Det modul- og trinopbyggede materiale giver stadig mulighed for at tilrettelægge afkortede forløb, idet USF rummer et væld af workshops og opgaver, der kan sættes sammen efter ønske. For en introduktion til de didaktiske principper bag USF: Tjek området Til Pluslærere, som giver tips og tricks til planlægning og afvikling af det uddannelsesspecifikke fag.

Mette Mai Kryger er ny forfatter på helt nye iForløb til det nye sammenlagte forløb med handels- og detailuddannelsen. Mette Mai underviser på Svendborg Erhvervsskole og har gennem flere år anvendt USF iBog®, hvor hun med succes har peget ind i workshops og opgaver ved brug af læringsværktøjet Forløbsbygger.

Glæd dig til nye iForløb til detail og handel, der publiceres 12. september 2019. De nye iForløb vil spejle de beskrevne kompetencer og viden- og færdighedsmål, men samtidig pege på en alternativ læringsstil gennem materialet.

Vi planlægger aktuelt følgende iForløb:

 • USF intro: Fokus på kompetencemål
 • USF 1: Opstart (basis) – med virksomhedskontakt og virksomhedsbesøg
 • USF 2: Udgangspunkt i B2B
 • USF 3: Udgangspunkt i B2C
 • USF 4: Fokus på enten B2B eller B2C
 • USF: Grundforløbsprojektet - Detail
 • USF: Grundforløbsprojektet - Handel
 • Et iForløb er et elevhenvendt forløb, som tager afsæt i en iBog® eller i flere iBøger®. Forløbet er typisk designet af en erfaren underviser, som har afprøvet det i sin egen undervisning.
 • iForløb kan kopieres og bruges direkte eller tilpasses og modereres af underviseren, så det lige passer til målgruppen.

Se mere om iForløb på Systime.dk


Vis alle nyheder