iBogen Matematik 123 hjælper elever med specifikke matematikvanskeligheder

For at afhjælpe problemer hos elever med specifikke matematikvanskeligheder bruger Signe Stougaard og Louise Pold Kruse, der begge underviser og fungerer som matematikvejledere på Horsens Statsskole, bl.a. iBogen Matematik 123 som en integreret del af vejledningen.

Det er et gennemprøvet materiale, de selv er forfattere til, der gennem interaktive opgaver, øvelser og screencasts træner elevernes grundlæggende talforståelse, regningsarter m.m.

iBogen Matematik123 kan bruges i arbejdet med specifikke matematikvanskeligheder

Specifikke matematikvanskeligheder – sådan kan forløbet se ud

  1. Screening af alle elever omkring skolestart

  2. Opsamling på screeningen

  3. Udvælgelse af elever der kan have specifikke vanskeligheder i matematik

  4. Nærmere undersøgelse af om eleverne har specifikke vanskeligheder

  5. Ansøgning om SPS-timer

  6. Bevilling af støtte

  7. Målrettet indsats for at afhjælpe problemer.

Gratis prøveadgang til Screening blandt lærere og vejledere

Screeningspakker

Se Systimes udvalg af forskellige screeninger på screening.systime.dk


Vis alle nyheder