Interaktiv tidslinje og øvelse til billedkunst

Kapitlet ‘Kroppen’ i den nye grundbog Kunstens stemmer er blevet udvidet med en interaktiv tidslinje tilknyttet underkapitlet ‘Kroppens kunsthistorie’ og en interaktiv øvelse til underkapitlet ‘Kroppen nu’.

Kunstens stemmer rummer et stort billedmateriale og giver mulighed for interaktiv, engagerende undervisning – med eksamensrelevante analyse- og fordybelsesøvelser integreret. Til skolestart er udgivelsens første kapitler klar til undervisningsbrug.

En interaktiv øvelse til kapitlet ‘Kroppen nu’

Nude eller Naked?

På en interaktiv skala skal eleverne give deres bud på, hvordan Kenneth Clarks teori om Nude vs. Naked, der præsenteres i underkapitlet ‘Kroppen nu’, kan bruges som analyseafsæt og diskussionsoplæg om kroppen som visuel kultur.

Analyseøvelse til hvert værk

Via en INFO-knap får eleven yderligere oplysninger om hvert værk på skalaen, suppleret med en analyseøvelse med uddybende spørgsmål om værkets form, betydning og kunsthistorie. Øvelsen er ideel til elevaktiverende portfolioarbejde og eksamensrelevant træning af analytiske færdigheder og argumentations-/diskussionsevne.

Se øvelsen ‘Nude eller Naked?

En interaktiv tidslinje til underkapitlet ‘Kroppens kunsthistorie’

Kroppen fra antikken til i dag

Værkeksempler til portfolio

Til hver periode er der værkeksempler, som eleverne kan gemme under selvfundet materiale i deres portfolio – og fx analysere kropsfremstillingen ud fra i forhold til den kunsthistoriske kontekst.

Se den interaktive tidslinje

God fornøjelse!


Vis alle nyheder