Afsætning B til EUX får mindre sommertilpasning

Der er ikke tale om gennemgribende ændringer, blot en ajourføring så data og teoriindhold er up to date.

Afsætning B til EUX (Læreplan 2017) – Grundbog med metode, opgaver og cases til alle kernestofområder i afsætning B på EUX.

Et par af de gode cases føres ajour med nye data, og et par eksempler rettes til i teoriområdet, så indholdet står helt skarpt.

Ændringerne bliver fuldt indarbejdet pr. 1. september, hvorfor du vil kunne møde en bjælke i udgivelsen med ordlyden:

Udgivelsen sommeropdateres fra 1. august – 1. september (2019).

Som underviser vil du fortsat og i omtalte periode kunne anvende udgivelsen og tilgå teori, opgaver og cases.


Vis alle nyheder