PÅ VEJ: Levende billeder

Levende billeder – grundbog i mediefag i NY version: Gennemredigeret, aktualiseret, opdateret!

Den populære grundbog kommer nu i en ny, gennemredigeret og nyskrevet version. Foruden alt det velkendte stof – indføring i fagets grundbegreber og metoder, film- og tv-genrer, film- og tv-historie, produktionsforhold, praktisk produktion og målgrupper – er bogen blevet opdateret, aktualiseret og didaktiseret på en lang række områder:

 • I sync med den ny læreplan fra 2017, så alle områder, som er omfattet af den nye læreplan og vejledning i mediefag på C- og B-niveau i gymnasiet og hf, dækkes.
 • Aktualiseret i forhold til udviklingen på film-, tv- og medieområdet.
 • Opgaver og refleksionsøvelser i tilknytning til alle afsnit.
 • Case-orienteret og forenklet, således at konkrete eksempler bruges til at illustrere og skabe indsigt i alt fra filmiske virkemidler over genrer og historiske udviklingslinjer til praktisk produktion.
 • Helt nye kapitler, som matcher læreplanens krav, om:
  • Nyere mediers centrale genrer, historie og produktionsforhold
  • Medieteori.
 • Helt nye afsnit og perspektiver, der fornyer og inviterer til faglig fordybelse i områder som:
  • Tips, gode råd og trinvis indføring i hele processen med medieproduktion fra gruppedannelse til distribution
  • Ideer til promovering og releasestrategier i forbindelse med det praktiske arbejde med medieproduktioner
  • Korte formater, interaktive fortællinger og medieproduktioner i flere dele, fra klassiske kortfilm til nye former og genrer som eksempelvis human postcards, stories, gifs og cinemagraphs, soundscapes, podcast, branded content, longform commercials og trailere
  • Dokumentarens undergenrer
  • Spillefilmsgenrer som katastrofefilm, superheltefilm og fantasy
  • Seriedramaturgi
  • Streaming
  • Tværmedialitet og tværmedial branding
  • Content creators og influencers
  • Basal ophavsret, medieetik og digital dannelse
  • Medieteoriens grundbegreber, mediernes påvirkningsevne og deres betydning for vores identitet og selvfremstilling.

Vis alle nyheder