God feedback gør undervisningen nærværende og mere meningsfuld

Gymnasiereformen og de nye læreplaner har sat fornyet fokus på nye evalueringsformer og feedback. I den nye lærerhenvendte udgivelse Feedback og refleksion giver forfatterteamet deres bud på, hvordan feedback og undervisning med læringsprodukter kan øge eleverne fokus og motivation. Feedback hænger snævert sammen med at bruge nye undervisningsformer. Når feedback skal være en integreret […]

Gymnasiereformen og de nye læreplaner har sat fornyet fokus på nye evalueringsformer og feedback. I den nye lærerhenvendte udgivelse Feedback og refleksion giver forfatterteamet deres bud på, hvordan feedback og undervisning med læringsprodukter kan øge eleverne fokus og motivation.

Feedback hænger snævert sammen med at bruge nye undervisningsformer. Når feedback skal være en integreret del af undervisningen, kræver det undervisningsformer, der lægger op til feedback.

Denne udgivelse er blevet til på baggrund af eksperimenter i undervisningen. Bogen er bygget på cases i en række sprogfag, et kreativt fag og samfundsvidenskabelige fag. Det er dog vores opfattelse at mange af vores forslag kan bruges i alle fag med modifikationer.

Udgivelsen beskriver følgende temaer: Peer to peer feedback, video feedback, vlogging og læringsprodukt/-dokument. Udgivelsen kan læses i sin helhed, men den kan også bruges som håndbog, når du som lærer vil have et par hurtige forslag til feedback og til eksempler på læringsprodukter.

Det er en bog om praktik i undervisningen skrevet af praktikere. Udgivelsen indeholder en række cases, der udspringer af erfaringer fra både lærere og elever på Københavns Åbne Gymnasium. Udgivelsens pointer bygger på konkrete erfaringer med 1.-, 2.- og 3. g klasser i dansk, engelsk, historie, samfundsfag og mediefag.

Du kan allerede nu se de første afsnit i udgivelsen på feedback.systime.dk


Vis alle nyheder