Samfundsfag B

Ole Hedegaard Jensens Samfundsfag B er en grundig grundbog til ungdomsuddannelserne med kernestof, temaer og opgaver.

Samfundsfag B rummer kernestoffet til samfundsfag på C- og B-niveau såvel som fire aktuelle temaer:

  • Kultur og politik i USA
  • Kriminalitet og retspolitik
  • Sundhed og ulighed
  • Unge og uddannelse

Alle kapitler åbnes med refleksionsspørgsmål og afrundes med tjekspørgsmål og opgaver samt en oversigt over kernebegreber.

Samfundsfag B trækker de lange tråde op - fra klassiske ideologier, velfærdsstatsmodeller og politiske partier til globalisering, Brexit, Trump og konkurrencestat. med Samfundsfag B bliver dine elever godt klædt på til at forholde dig til samfundet - og til samfundsfag.


Vis alle nyheder