plus FGU er udkommet

Ny iBog til matematik på FGU

plus FGU dækker kernestoffet og en del supplerende stof til matematik på niveauerne Intro, G, E og D.

En grundig gennemgang af teori bliver fulgt op af talrige eksempler, øvelser og interaktive opgaver.

En lang række videoklip supplerer teksten og kan virke som alternativ. Hvor det er relevant, er der tilføjet regneark, som kan inddrages i undervisningen.

Som det nyeste har vi tilføjet en opgaver inden for disse temaer:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Vis alle nyheder