Popmusik og modalharmonik

Det modale er på mode – popmusik siden årtusindskiftet har i afgørende grad stået i modalharmonikkens tegn. Denne kommende bog beskæftiger sig med de store hits fra de seneste år.

Popmusik og modalharmonik giver en systematisk beskrivelse af principperne bag modalharmonik generelt og en mere detaljeret gennemgang af de harmoniske bevægelser der er karakteristiske for den moderne popmusik. Principperne for den harmoniske analyse er tilrettelagt så enkelt som muligt, så nybegynderen lige fra start kan følge med. Bogen bringer løbende eksempler fra de største hits. På den måde får eleverne hurtigt godt greb om modalharmonikken og bliver i stand til at genkende de harmoniske strukturer.

Emnet behandles teoretisk og historisk, mens det musikhistoriske hele tiden anskues i sin større kulturhistoriske kontekst. Med sigte på en stadig progression er der indtænkt analyse og refleksionsøvelser samt kreative øvelser.

Popmusik og modalharmonik er skræddersyet til gymnasiets musikundervisning, men kan anvendes af alle der måtte være interesseret i at få et indblik i de modalharmoniske tendenser man kan høre i den aktuelle musik. Bogen kan anvendes på alle musikfagets niveauer, men henvender sig særligt til musik på niveau A, der med sin opdaterede læreplan kræver at eleven også kan analysere modalharmonik.

Modalharmonik er et – i en dansk kontekst – mindre velbeskrevet emne. Bogen forsøger derfor at etablere en analysepraksis som på samme tid er enkel og hurtigt giver læseren værktøjer til at afdække de karakteristiske harmoniske bevægelsesmønstre i en given modalharmonisk sang.


Vis alle nyheder