Hvilken bog skal EUD/EUX bruge i virksomhedsøkonomi?

En bruger på en iBiblioteksskole spørger om anbefalinger til brug af materiale. Her har vi samlet FAQ med de oftest stillede spørgsmål.

Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX – Grundbog til faget Virksomhedsøkonomi på niveau F-C til EUD/EUX.

En bruger stiller de helt rigtige og skarpe spørgsmål:

Hvad er egentlig forskellen på de forskellige udgivelser til faget virksomhedsøkonomi, og hvilket undervisningsmateriale kan I anbefale, at jeg bruger på mine hold?

Jeg skal undervise i Virksomhedsøkonomi C på GF2: Hvilken iBog vil I anbefale, at jeg underviser efter?

Vi anbefaler: Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX.

Der er tre – snart fire teorikapitler klar til brug. Strukturen lægger sig tæt op af fagbilag og vejledning med de syv emner herfra omsat til syv kapitler. Det sidste kapitel er live d. 1. oktober. Bemærk, ny lærerservice: Den vejledende løsning kan findes direkte ved opgaven – selvfølgelig skjult for eleven. Der satses i endnu højere grad end tidligere på arbejde med relevante informationsteknologiske værktøjer. Det gælder især Excel og e-conomic. Desuden kan brugerne se frem til indhold om dokumentationsopgaven med afsæt i økonomisk effektivitet. Der er fri adgang til iBogen frem mod udgivelsen d. 1. november.

Det er selvfølgelig også muligt at anvende og plukke teori og opgaver fra det velkendte materiale: Erhvervsøkonomi til EUD/EUX, der dog principielt ikke dækker gældende fagbilag.

Jeg skal også undervise på niveau B studieåret: Hvilken iBog vil I anbefale, jeg benytter?

Vi anbefaler Virksomhedsøkonomi B til EUX, som er didaktiseret ud fra læreplan 18 og har basis i HHX-materialet, men er didaktiseret med læsemål, så der tages hensyn til, at eleverne allerede har haft erhvervsøkonomi på niveau C på grundforløb 2.

Der er også en iBog® med titlen: Virksomhedsøkonomi EUD/EUX - Forsøgsbog. Hvor kan den finde anvendelse, og hvorfor rummer den så mange kapitler?

Hvis skolen organiserer undervisningen i et samlet forløb for EUX-eleverne – typisk med samme underviser – kan materialet bruges gennemgående. Forsøgsbogen blev udviklet på baggrund af henvendelse fra Aarhus Business College, Tietgenskolen og Aalborg Handelsskole, idet skolerne fik godkendt et forsøg, hvor EØ C og VØ B kunne smeltes sammen til et forløb over en EUX-elevs grundforløb 2 og studieår. Den sigter mod slutmålet virksomhedsøkonomi B, men bringer stof, der spejler fagbilag i erhvervsøkonomi i de første 14 kapitler. Resten af kapitlerne er rent VØ B-indhold.

Vi pointerer, at der er tale om en forsøgsbog. Nu passer indholdet jo ikke længere snorlige til det nye virksomhedsøkonomi-fag. Hvis du vil bruge iBogen får du lidt arbejde med at sortere. Desværre er vi nødt til lige nu at bruge udviklingsressourcerne på nye udgivelser til de nye læreplaner.


Vis alle nyheder