NYT materiale til HHX om Business i Afrika

Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. Business i Afrika – tjen penge og afskaf fattigdom er et nyt undervisningsmateriale til HHX om forretningsmuligheder i Afrika.

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom – Få sat spot på fremtidens afrikanske vækstmarkeder. iBogen er et nyt undervisningsmateriale til hhx om forretningsmuligheder i Afrika.

Formålet med materialet er, at eleverne skal forstå:

  • Businesspotentialet i afrikanske udviklingslande

  • Mulighederne i partnerskaber mellem private virksomheder, NGO’er og offentlige interessenter

  • Hvordan FN´s verdensmål, i praksis, kan bruges til at få sat gang i bæredygtig udvikling på såvel mikro- som makroøkonomisk niveau

  • Effekterne af paradigmeskiftet ”fra aid to trade”

  • Muligheder og rammevilkår for danske og udenlandske virksomheder/entreprenører på det afrikanske marked.

iBogen indeholder fire kapitler bestående af bl.a. videoportrætter af unge entreprenante kenyanere, der fortæller om deres muligheder, drømme og ambitioner samt portrætter af repræsentanter for danske virksomheder og NGO’er, der fortæller om værdien af partnerskaber.

Kapitlerne:

  1. Et kig på de afrikanske raketøkonomier

  2. Fra filantropi til forretning

  3. Verdensmål – mål for en mere bæredygtig fremtid

  4. Iværksætteri i Kenya

Til hvert af de fire kapitler er tilknyttet virkelighedsnære undervisningsforløb af forskelligt omfang. Forløbene retter sig primært mod fagene; international økonomi og innovation, men også i fagene samfundsfag, afsætning og virksomhedsøkonomi vil de have stor relevans. Undervisningsforløbene, som retter sig mod fagene international økonomi, er i vid udstrækning udformet som problembaserede læringsforløb, hvorimod innovationsforløbene er af mere blandet karakter. Til hvert forløb er udarbejdet en detaljeret lærervejledning.

Få en gratis ambassadør ud på skolen

Materialet er skabt på foranledning af Røde Kors, CARE Danmark og Dansk Industri. Som skole kan man ganske gratis i løbet af skoleåret (2019-2020) få besøg af en personlig ambassadør fra Røde Kors (kontakt: skoletjenesten@rodekors.dk) eller CARE (kontakt: care@care.dk.

Derudover rekrutterer DI virksomheder, der alene eller sammen med Røde Kors og CARE tilbyder foredrag på skolerne.


Vis alle nyheder