Stor udvidelse af Kommunikation/it C er klar

Inden det nye skoleår (2018-19) starter, bliver iBogen Kommunikation/it C udvidet med en Leksikon-sektion. Her kan man læse mere detaljeret og ‘opslagsagtigt’ om en række af de emner der nævnes i den første del af iBogen. Det drejer sig bl.a. om Etik og moral, Farvesystemer, Farveteori, Fotografier, Kameraindstillinger, Komposition, Ophavsret, Video og Webdesign samt flere andre emner.

I Leksikon-delen er der fokus på teori og kun i mindre grad på hvordan man arbejder med produktion af kommunikation. Fx er der på siden om Etik og moral afsnit om Etik og kommunikation, Registre og følsomme oplysninger, EU’s persondataforordning og Hævn i de sociale medier. Og på siden om Webdesign er der afsnit om bl.a. CSS, Navigation, Gestaltlovene, Harmoni og Balance. Men se selv hvor meget nyt der er med!

Overalt er der suppleret med faktabokse og eksempelbokse hvor særligt relevante emner bliver nærmere beskrevet eller vist. Desuden er teksten, hvor det er relevant, ledsaget af forklarende illustrationer. Der er derimod ikke opgaver eller arbejdsspørgsmål i denne del.

I øvrigt har vi benyttet sommerferien til at lave enkelte mindre ændringer i den ‘gamle’ del af iBogen. Bl.a. er et par døde link fjernet og der er kommet et afsnit og en faktaboks om kildehenvisninger og litteraturlister.


Vis alle nyheder