Nyhed: Lærebog i matematik A3 stx – iBog® og papirbog

Tredje og sidste del af grundbogssystemet til matematik A på stx er udkommet som iBog® og papirbog.

Sammen med Lærebog i matematik A1 stx og Lærebog i matematik A2 stx dækker udgivelsen til fulde det eksamensgrundlag, man kan forvente opnået i løbet af 1., 2. og 3. g.

Indhold:

  • Integralregning
  • Differentialligninger
  • Funktioner i to variable
  • Kontinuerte fordelinger
  • Regression
  • Induktion

Udgivelsen er omfattende, og det vil være naturligt af tidsmæssige årsager at overspringe visse afsnit, sætninger og beviser.

Med sin deduktive opbygning og sit læsevenlige layout er lærebøgerne beregnet for de elever, der ønsker et kendskab til matematikkens inderste væsen, og for de elever der senere skal arbejde med matematik på højere niveauer.

CAS-værktøj integreret i iBogen
Udgivelsen som iBog® er udstyret med et online CAS-værktøj, der både kan udføre alle nødvendige matematiske beregninger og bruges som værktøj til aflevering af opgaver og øvelser. Eleven gemmer sine dokumenter lokalt, på Google drev og som pdf.

Ved køb af Lærebog i matematik A3 stx iBog® følger Lærebog i matematik A2 stx og Lærebog i matematik A1 stx automatisk med.


Vis alle nyheder