iBogen Orbit A htx er udkommet i en ny udgave opdateret til Læreplan 2017

Teksten i kernestofkapitlerne er systematisk organiseret i små afsnit, og alle vigtige formler og begreber præsenteres helt i starten af et afsnit.

Orbit A htx bygger videre på Orbit B htx/eux, og er skrevet efter samme principper. Disse to titler dækker tilsammen kernestoffet i fysik på A-niveau i htx.

De første 5 kapitler hører til kernestoffet og danner dermed baggrund for bl.a. den skriftlige eksamen:

 1. Mekanik
 2. Rotation
 3. Elektriske felter
 4. Termodynamiske processer
 5. Termodynamiske maskiner

Indenfor hvert af ovenstående kapitler er strukturen ens. Alle kapitler starter med et “HUSK”-afsnit, hvor de centrale formler eller hovedsætninger er formuleret. Derefter et meget kort teoriafsnit efterfulgt af eksempler, opgaver, simulationer og supplerende stof, som er lagt i udfoldelige bokse.

VALGEMNEKAPITLERNE ÅBNES LØBENDE

Valgemne-kapitlerne er næsten færdige, og de bliver åbnet løbende i takt med, at de bliver helt færdige.

I september kommer valgemnerne 7. Kernefysik, 8. Astronomi og 11. Relativitetsteori, og i oktober følger resten, så der i alt bliver 7 valgemne-kapitler:

 1. Magnetisme
 2. Kernefysik
 3. Astronomi
 4. Materialefysik
 5. Halvledere
 6. Relativitetsteori
 7. Impuls og impulsmoment

iBogen er udstyret med lommeregner og periodesystem med fysisk/kemiske data for grundstofferne.


Vis alle nyheder