Teknologiforståelse FGU er udkommet

Grundbog til faget teknologiforståelse på FGU.

Denne iBog® er en grundbog til faget teknologiforståelse på FGU.

Der indledes med et kapitel om internettet, og derefter følger et kapitel om sikkerhed.

Derefter tager iBogen udgangspunkt i, at brugeren opretter en Google-konto. Det er der flere grunde til; hovedsageligt fordi det giver adgang til en lang række programmer såsom tekstbehandling, regneark, præsentation osv., som normalt er ret dyre i anskaffelse. En anden grund er, at alt foregår fra den konto og på nettet, så brugeren ikke er afhængig af at skulle arbejde på en bestemt computer.

Indhold

  • Internet

  • Sikkerhed

  • Opret Google-konto

  • Mail

  • Tekstbehandling

  • Regneark

  • Filhåndtering

  • Programmering

Brugerne udvikler deres it-færdigheder vha. konkrete og virkelighedsnære opgaver. Instruktionerne til emnerne er udførlige og klare.

Desuden indeholder iBogen® udbyggede lektionsbeskrivelser, der guider læreren i planlægning af undervisningen. Der er en langsom og tydelig progression i udgivelsen med tydelige fokuspunkter for arbejdet.


Vis alle nyheder