plus 3 hhx er udkommet

iBogen plus 3 hhx fortsætter, hvor plus 2 hhx slipper. Der er fortsat udstrakt brug af interaktiviteter og en stærk tilknytning til de økonomiske og samfundsvidenskabelige fag. plus 3 hhx er i endnu højere grad knyttet til matematisk discipliner inden for ræsonnements- og tankegangskompetencer. Der er arbejdes med både eksempler og øvelser i udledninger og beviser.

plus 3 hhx tager udgangspunkt i, at matematik kan være undersøgende og anvendelsesorienteret, men sammenstiller dette med en mere teoretisk tilgang til matematikken.

Det betyder også, at øvelser og eksempler vil være en kombination af virkelighedsnære problemstillinger og problemstillinger af ren matematisk karakter. Lærebogen er fokuseret på kernestoffet:

  • Differentialregning
  • Integralregning
  • Trigonometriske fumtioner
  • Differentialligninger
  • Kvadratisk optimering
  • Lineær regressionsanalyse
  • Normalfordelingen
  • Vektorer og matricer
  • Stykkevist definerede funktioner

I et separat kapitel er samlet en lang række beviser. I et andet kapitel finder du en række videoer med teorigennemgang.


Vis alle nyheder