Matematik A hhx er klar

Matematik A hhx ligger i forlængelse af Matematik C hhx samt Matematik B hhx og følger samme koncept. iBogen opfylder kravene i læreplan 2017 med indsigt i fagets metoder, matematikfaglige tekster m.m.

Indhold

 1. Introduktion til Matematik A
 2. Kvadratisk optimering
 3. Andre funktionstyper
 4. Trigonometriske funktioner
 5. Integralregning
 6. Differentialligninger
 7. Normalfordeling samt konfidensinterval for middelværdien
 8. Multipel regression
 9. Vektorer
 10. Relation til andre fag - herunder SOP
 11. Faglig læsing: Polynomiumsbrøker

Vis alle nyheder