Opgaver i Samfundsfag C opdateret med FV19

Kapitel 2 til Samfundsfag C blev opdateret med FV19 i løbet af sommeren – og det samme gælder opgaverne til kapitlet.

Øvelsesopgaverne til kapitel 2 i Samfundsfag C handler i vid udstrækning om valg og valgresultater.

Forfatter Mads Beyer har opdateret øvelsesopgaverne alle steder, hvor det har kunnet lade sig gøre.Det betyder at både opgaveformuleringer, tal og links er blevet opdateret med FV19.

Opdatering af opgaver, der fx trækker på vælgerundersøgelser, venter vi af gode grunde med at opdatere, til 2019-valget er blevet tygget igennem – med et NB om at tallene er fra 2015.


Vis alle nyheder