Nye regler om caseeksamen er indarbejdet

Forfatterne har opdateret afsnittet om caseeksamen, så det spejler de nye regler om afvikling af caseeksamen.

Find det opdaterede materiale i afsnittet om caseeksamen og orienter dig i oversigten over ofte stillede spørgsmål om caseeksamen.

Blandt de vigtigste ændringer kan nævnes:

  • Den velkendte casearbejdsdagen erstattes af en caseundervisningsdag af en varighed på 4-6 timer
  • Underviseren i grundfaget er til rådighed på caseundervisningsdagen
  • Ved caseundervisningsdagens afslutning skal eleverne aflevere det, de skal fremlægge til eksamen
  • Eleverne må ikke rette i eksamensmaterialet, men selvfølgelig må de gerne blive klogere frem til eksamensdagen
  • Eksamen påbegyndes første hverdag efter caseundervisningsdagen
  • Skolen/underviseren formulerer fortsat caseopgaven, men med tre ukendte spørgsmål til hver caseopgave. I selve eksamenssituationen tildeles hver elev to ukendte spørgsmål.

Bemærk: Der er dog lidt forskelle på ændringerne fra fag til fag.

Ved samme lejlighed slår vi lige et slag for udgivelsens stærke indhold i elevens første tid på uddannelsen i afsnittet: Ny på EUD/EUX:

De studietekniske vinkler kan selvfølgelig også anbefales.


Vis alle nyheder