Nu med 12 nye tekster

De seneste fem års litteratur har nu 12 spritnye tekster klar

Ambitionen med De seneste fem års litteratur er at give elever og lærere et vindue til samtidslitteraturen. Derfor er det dejligt at kunne fortælle, at udgivelsen som iBog nu er blevet opdateret med 12 helt nye tekster fra bogsæsonerne 2017 og 2018.

Vi er glade for, at antologien nu også indeholder stærke tekster af etablerede forfattere som Naja Marie Aidt, Helle Helle og Olga Ravn, men er også stolte over at præsentere nye spændende forfatterskaber som Thomas Korsgaard, Caroline Albertine Minor og Nanna Goul. Alle tekster er forsynet med arbejdsspørgsmål, der kan hjælpe med at åbne teksterne op for elever og lærere.

Tendenserne i det 21 århundredes danske litteratur synes at fortsætte i 2017 og 2018. Litteraturen har ofte et ærinde med verden og forholder sig ofte aktivt til vores digitale og globale samtid, uagtet om udgangspunktet er politisk eller privat. Der skrives fortsat autofiktion, den unge bølge af klimabevidste forfattere har for alvor bidt sig fast og som så ofte før tematiseres opvækst, køn og identitet.

Den nyeste tids litteratur er dynamisk, vidtfavnende og peger i mange retninger. Men på trods af dette peger den nyskrevne indledning til De seneste fem års litteratur på en række tendenser, der er fælles for nogle af antologiens i alt 28 tekster fra 2014-2018. I år har vi tilføjet et nyt afsnit om død, tab og sorg.

Med indlemmelsen af de seneste år falder tekster fra 2012 og 2013 ud af iBogen. Men disse er heldigvis stadig tilgængelige i den oprindelige papirudgave (Systime/Dansklærerforeningens forlag).

Forfatterne til den nye indledning og nye arbejdsspørgsmål er Katrine Haaning og Peter Jensen (Egaa Gymnasium), der også står bag udvælgelsen af teksterne fra 2015-2018.

God fornøjelse.


Vis alle nyheder