Digitalt design og udvikling

Ny grundbog til teknikfag på htx.

iBogen er skrevet til Digitalt Design og Udvikling, som er et speciale inden for teknikfaget på htx. Digitalt Design og Udvikling – et teknikfag er en iBog, der kan hjælpe undervisere og elever med at opnå et kompetencegivende og virkelighedsnært undervisningsforløb.

iBogen tager udgangspunkt i en arbejdsform, der bygger på principperne fra PBL (problembaseret læring), en iterativ udviklingsproces og projektarbejde. Den præsenterede arbejdsform inddrager fagets faglige mål og nøgletemaer som metoder til at underbygge elevernes forståelse for udviklingsprocessen af digitale produkter.

Det er målet, at underviseren kan anvende iBogen som værktøj til at facilitere en række projektforløb, hvor indholdet fra kapitlerne gradvist bliver inkorporeret i elevernes projektarbejde. 

Derudover kan Digitalt Design og Udvikling – et teknikfag hjælpe eleverne med at involvere sig i et virkelighedsnært scenarie, hvor dynamikken fra tanken om virkelighedens multidisciplinære team danner rammerne for elevernes læring. Eleverne bliver derfor præsenteret for et repertoire af kendte udviklingsorienterede roller og inddrages i projektforløbene ved at påtage sig en eller flere roller, som har nogle helt bestemt ansvarsområder undervejs i udviklingsprocessen.

Kompleksiteten af elevernes projektarbejde øges over tid, ved at underviseren inddrager flere roller og metoder fra fagets faglige mål og nøgletemaer, som i sidste ende giver eleverne kompetencer til selvstændigt at strukturere deres arbejdsproces.

Digitalt design og udvikling har flere indholdsmæssige overlap med fagene Informatik, Kom/IT, Programmering og Mediefag, hvilket betyder at iBogen også kan anvendes til inspiration eller som udgangspunkt for faglige mål i andre fag.


Vis alle nyheder