Erhvervsfag - en udgivelse med mange muligheder

Erhvervsfag iBog® giver mulighed for at arbejde med erhvervsfag på mange måder.

Erhvervsfag – Et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter undervisningen i erhvervsfag.

Udgivelsen er bygget op, så man kan arbejde med de enkelte fag hver for sig eller kombinere fagene på tværs i projekter. Det er også muligt at bruge Erhvervsfag i tværfaglige forløb i kombination med grundfagene.

Hvert af fagene i udgivelsen rummer oplæg til en række faglige emner. Desuden finder du flere forskellige opgavetyper:

De forskellige faglige emner og opgaver kan sættes sammen på tværs af fagene i projekter. Erhvervsfag tilbyder forskellige projekter, fx Rejseguide.

Erhvervsfag kan også bruges tværfagligt med grundfagene. Det kan fx handle om:

Med Erhvervsfag har du en udgivelse, som både kan være en grundbog og supplerende materiale.

Mon ikke du finder inspiration i en række af udgivelsens 250 forskellige opgaver?


Vis alle nyheder