iForløb til USF – friske fra fad

Grydeklare iForløb til detail og handel – lige til at kopiere og moderere efter målgruppens behov.

Mette Mai Kryger fra Svendborg Business har gennem flere år arbejdet med iBogen Uddannelsesspecifikke fag som basismateriale i undervisningen og har nu udviklet en række iForløb til USF.

Vi stiller via iForløbsoversigten til EUD/EUX denne pakke af iForløb til rådighed:

iForløbene er lige til at orientere sig i, tage en kopi af og rette til efter behovet hos den enkelte underviser, skole og målgruppe. iForløbene egner sig perfekt til de onlineforløb, der foregår på mange skoler.

Mette Mai har gode erfaringer med inddragelse af USF-partner-virksomheder, som eleverne selv skaber kontakt til, bruger som referencevirksomhed og tager afsæt i undervejs – herunder også i grundforløbsprojektet. De didaktiske greb bag iForløbene er baseret på praksisnærhed.

Her er det vigtigt, at eleverne bliver klædt på til at opsøge virksomhederne, som de ønsker at samarbejde med i USF, og at virksomhederne både har aktiviteter inden for B2B og B2C, så såvel kompetencemål for detail som handel kommer i spil. Eleven får på forhånd i introduktionen en forståelse af samarbejdets præmis og omfang, så eleven og virksomheden ikke forveksler samarbejdet med praktik.

Når eleven opsøger virksomheden og får en USF-partner-aftale i stand, aftales det, hvordan samarbejdet mellem virksomhed og elev skal forløbe. Samarbejdet kan foregå via mail- eller telefonkontakt eller som korte virksomhedsbesøg eller møder i de enkelte projektuger. Det er altså helt op til virksomheden at definere præmissen for samarbejdet.

Som afslutning på USF4 afholdes en præsentationsdag, hvor eleven udvælger opgaver fra sin portfolio til en samlet præsentation af sine USF-projekter og USF-partner-virksomhed.

Ved kontaktpersonmødet i Jylland blev der udtrykt ønske om iForløb til kontor. Vi har derfor søsat fire iForløb til kontor. Kontorforløbene publiceres 20. oktober 2019.

Find fif til Forløbsbyggeren og iForløb på Systime.dk, så du kan blive din egen læringsarkitekt og udnytte iBibliotekets fulde potentiale.


Vis alle nyheder