Start skoleåret med et skriveforløb i de økonomiske fag

Skriv økonomisk – økonomiske kompetencer i praksis er blevet opdateret i sommerferien, så den nu lever op til kravene i 2017-læreplanerne for de tre økonomiske fag: afsætning, international økonomi og virksomhedsøkonomi.

De tre økonomiske fag har mange berøringsflader, og bogen er med sit brede sigte på god skriftlighed med til at danne grundlag for, at eleverne kan blive gode skrivere i alle deres fag. Fagenes mål og stofområder tager fortsat afsæt i samme fagtradition, og med udgangspunkt i Skriv økonomisk kan skrivekulturen styrkes i eller på tværs af de tre fag.

Skriveforløb i grundforløbet
Det er en god ide at lade eleverne starte med at lave små skriveøvelser tidligt i deres gymnasieforløb og langsomt opbygge skrivekompetencer. Den simpleste kategori af øvelser i udgivelsen - Øv dig-opgaver - er lette at gå til og kan også indgå som variationselement i den daglige undervisning uden brug af fordybelsestid.

Skriveforløb for 2. g’ere og 3g’ere
I udgivelsen er der øvelser, som kan organiseres som temaforløb eller temadage med fokus på skrivekompetencer. De lidt mere krævende øvelser – de såkaldte Bliv bedre-opgaver og Bliv kompetent-opgaver – vil kunne indgå i et længere undervisningsforløb eller i studieområdet. Øvelserne findes både til tværfagligt arbejde og målrettet de tre fag hver for sig.

I øvelserne er der lagt vægt på, at eleverne arbejder med eksplorative skrivninger, og at der er en kobling af skrivningen med forhold uden for skolen. Vi tildeler derfor eleverne en rolle som fx konsulent, rådgiver eller journalist i en del af øvelserne.

Afsnittet Få styr på det hele fungerer fint som optakt til studieretningsopgaven, studieområdeprojektet og andre større skriftlige opgaver.

Find ideer til forløb i Pluslærerområdet:

Til afsætning

Til international økonomi

Til virksomhedsøkonomi

Udgivelsen udkommer som pBog i efteråret 2019.


Vis alle nyheder